2019-06-27 11:50:04

MI Smart TV

MI Брэндийн Ухаалаг ТВ
Бээжин дахь албан ёсны борлуулах төвөөс 5-7 хоногт нийлүүлж байна.

Доор үнэ бүгд Таны гар дээр ирэх үнэ.


32 inch - 404,448₮ 

Барааны холбоос : https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.4-b-s.w4004-21046013409.8.464e5c49wE6U7T&id=579294799032&skuId=4012249410614

 

 


40 inch - 592,608₮ 

Барааны холбоос : https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.4-b-s.w4004-21046013409.6.464e5c49wE6U7T&id=578429033636&skuId=3833581617341

 

 


43 inch - 639,648₮ 

Барааны холбоос : https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.4-b-s.w4004-21046013409.14.464e5c49wE6U7T&id=579570756459&skuId=4025788035783

 

 


50 inch - 808,208₮ 

Барааны холбоос : https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.4-b-s.w4004-21046013409.26.464e5c49wE6U7T&id=574903807969&skuId=3932411891870

 

 


55 inch - 894,448₮ 

Барааны холбоос : https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.4-b-s.w4004-21046013409.10.464e5c49wE6U7T&id=563180075327&skuId=3543133660127

 

 


65 inch - 1,223,728₮ 

Барааны холбоос : https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.4-b-s.w4004-21046013409.2.464e5c49wE6U7T&id=546651887101&sku_properties=5919063:6536025

 

 

XIAOMI Албан ёсны Бээжин дахь дэлгүүр : https://xiaomi.tmall.com

Утас : 9005-4009

Сэтгэгдэл