2018-02-20 17:16:12

Сайтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Алхам 1 :

Сайтын баруун дээр байрлах БҮРТГҮҮЛЭХ товч дарна.

 

Алхам 2 :

Гарч ирсэн цонхонд байрлах утгуудыг үнэн зөв бөглөж БҮРТГҮҮЛЭХ товч даран бүртгүүлнэ.

 

Сэтгэгдэл